pályázat
Skip to content

Az építkezés kezdete:
2021. év nyara

Intézmény nyitása:
Az óvoda-bölcsőde a tervek szerint 2023. január 2-ától 2 óvodai és 2 mini bölcsődei csoportban fogja fogadni a gyermekeket.

AZ ÓVODA-BÖLCSŐDE INDULÁSA:

Ahogy arról már néhány hónappal ezelőtt értesülhettek a gyülekezetünk tagjai, valamint a Tégláskertben élők a Debrecen-Tégláskerti Református Missziói Egyházközség ez év őszére tervezte két csoportos óvodája és két csoportos mini bölcsődéje nyitását. Az elhúzódó COVID- 19 világjárvány, valamint a szomszédunkban dúló háború következményeként az építkezés során olyan előre nem tervezhető nehézségek léptek fel, melyek jelentősen befolyásolták a munka menetét. Ebből kifolyólag a tervezett őszi nyitást 2023 januárjra kellett áttenni. A munkálatok jelenleg az újra tervezésnek megfelelő ütemben zajlanak, és előre láthatóan szeptember végére az építkezés befejeződik. Nagy örömünkre szolgál, hogy az épület rendkívül modern technológiával és magas műszaki tartalommal, a XXI. század igényeinek megfelelően a környezettudatosság jegyében épül. – például az épület hűtés-fűtése hőszivattyúval, az áramellátás pedig napelemekkel lesz biztosítva. Az építkezéssel párhuzamosan zajlik az intézményi pedagógiai munka előkészítése, valamint néhány szabad férőhelyünkre folyamatosan várjuk a gyermekek jelentkezését is.
A meghirdetett állásokra jelentkezők közül az elmúlt hónapokban megtörtént az intézmény pedagógusainak és dajkáinak kiválasztása is. Velük való ismerkedésre az ősz folyamán több előre meghirdetett időpontokban lesz lehetőség. Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy szép számmal vannak olyan családok, akik a nyitás csúszása ellenére is kitartanak mellettük és megoldják gyermekük elhelyezését januárig.

Az intézmény vezetősége

Óvodai-bölcsődei nevelésünk alapelvei

  • Az intézményünk nevelési elveiben és gyakorlatában elkötelezett lesz a keresztyén értékek és életvitel közvetítésében a rábízott gyermekek felé. Nevelőtestületünk tagjainak belső meggyőződése: Isten hívott el bennünket arra, hogy a Tőle kapott talentumot használjuk a ránk bízott gyermekek épülésére.
  • Az óvoda és a bölcsőde összehangolt nevelési programja révén egységes pedagógiai hatások közvetítésére kívánunk törekedni, mely által egy különleges és újszerű lehetőséget szándékozunk biztosítani, elsősorban a Tégláskertben élő gyermekek és családjaik számára.
  • Igyekszünk olyan érzelmi biztonságot nyújtó, családias, bizalmat közvetítő, szeretetteljes légkör megteremtésére, melyben természetes a gyermek alapvető, életkori szükségleteinek figyelembevétele és biztosítása. Az intézmény és a család együttműködésében pedig a kölcsönös elfogadás és segítségadás megoldásait kívánjuk szem előtt tartani.
  • Az intézményünkbe járó gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése érdekében az egyéni képességeikhez igazodó, tevékenységbe ágyazott, élményalapú nevelési módszerek és eljárások alkalmazására helyezzük a hangsúlyt. Segíteni kívánjuk gyermekeinket abban, hogy megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja.
  • Pedagógiai programunkban a népi hagyományokon alapuló játékos-táncos anyanyelvi nevelés megteremtését tervezzük, melyben a közösséghez tartozás élményét megélve érezhetik a gyermekek egymás rezdüléseit.
  • Pedagógiai programunk másik kiemelt eleme a környezettudatoság, valamint annak holisztikus szemléletű átadása.
  • Célunk, hogy a hozzánk járó gyermekekben az óvodáskor végére megteremtsük a következő évtizedek legszükségesebb kompetenciáinak – kritikus gondolkodás, kreativitás, kommunikáció és kooperáció, élethosszig tartó tanulás belső igénye – alapjait.
Keresztény értékek

Az intézményünk nevelési elveiben és gyakorlatában elkötelezett lesz a keresztyén értékek és életvitel közvetítésében a rábízott gyermekek felé. Nevelőtestületünk tagjainak belső meggyőződése: Isten hívott el bennünket arra, hogy a Tőle kapott talentumot használjuk a ránk bízott gyermekek épülésére.

Egységes pedagógia

Az óvoda és a bölcsőde összehangolt nevelési programja révén egységes pedagógiai hatások közvetítésére kívánunk törekedni, mely által egy különleges és újszerű lehetőséget szándékozunk biztosítani, elsősorban a Tégláskertben élő gyermekek és családjaik számára.

Szeretetteljes légkör

Igyekszünk olyan érzelmi biztonságot nyújtó, családias, bizalmat közvetítő, szeretetteljes légkör megteremtésére, melyben természetes a gyermek alapvető, életkori szükségleteinek figyelembevétele és biztosítása. Az intézmény és a család együttműködésében pedig a kölcsönös elfogadás és segítségadás megoldásait kívánjuk szem előtt tartani.

Élményalapú nevelés

Az intézményünkbe járó gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése érdekében az egyéni képességeikhez igazodó, tevékenységbe ágyazott, élményalapú nevelési módszerek és eljárások alkalmazására helyezzük a hangsúlyt. Segíteni kívánjuk gyermekeinket abban, hogy megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja.

Közösséghez tartozás

Pedagógiai programunkban a népi hagyományokon alapuló játékos-táncos anyanyelvi nevelés megteremtését tervezzük, melyben a közösséghez tartozás élményét megélve érezhetik a gyermekek egymás rezdüléseit.

Környezettudatosság

Pedagógiai programunk másik kiemelt eleme a környezettudatoság, valamint annak holisztikus szemléletű átadása.

Kompetenciák

Célunk, hogy a hozzánk járó gyermekekben az óvodáskor végére megteremtsük a következő évtizedek legszükségesebb kompetenciáinak – kritikus gondolkodás, kreativitás, kommunikáció és kooperáció, élethosszig tartó tanulás belső igénye – alapjait.