Az új bölcsőde támogatásról szóló weboldal elérhető az alábbi képre kattintva:
A projekt címe: A Debrecen-Tégláskerti Református Missziói Egyházközség bölcsőde fejlesztése.

pályázat
Skip to content

AZ INTÉZMÉNYÜNK VÁRHATÓAN 2024 SZEPTEMBERÉBEN BŐVÜLNI FOG EGY 56 FÉRŐHELYES BÖLCSŐDÉVEL!

Óvodai-bölcsődei nevelésünk alapelvei

  • Az intézményünk nevelési elveiben és gyakorlatában elkötelezett lesz a keresztyén értékek és életvitel közvetítésében a rábízott gyermekek felé. Nevelőtestületünk tagjainak belső meggyőződése: Isten hívott el bennünket arra, hogy a Tőle kapott talentumot használjuk a ránk bízott gyermekek épülésére.
  • Az óvoda és a bölcsőde összehangolt nevelési programja révén egységes pedagógiai hatások közvetítésére kívánunk törekedni, mely által egy különleges és újszerű lehetőséget szándékozunk biztosítani, elsősorban a Tégláskertben élő gyermekek és családjaik számára.
  • Igyekszünk olyan érzelmi biztonságot nyújtó, családias, bizalmat közvetítő, szeretetteljes légkör megteremtésére, melyben természetes a gyermek alapvető, életkori szükségleteinek figyelembevétele és biztosítása. Az intézmény és a család együttműködésében pedig a kölcsönös elfogadás és segítségadás megoldásait kívánjuk szem előtt tartani.
  • Az intézményünkbe járó gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése érdekében az egyéni képességeikhez igazodó, tevékenységbe ágyazott, élményalapú nevelési módszerek és eljárások alkalmazására helyezzük a hangsúlyt. Segíteni kívánjuk gyermekeinket abban, hogy megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja.
  • Pedagógiai programunkban a népi hagyományokon alapuló játékos-táncos anyanyelvi nevelés megteremtését tervezzük, melyben a közösséghez tartozás élményét megélve érezhetik a gyermekek egymás rezdüléseit.
  • Pedagógiai programunk másik kiemelt eleme a környezettudatoság, valamint annak holisztikus szemléletű átadása.
  • Célunk, hogy a hozzánk járó gyermekekben az óvodáskor végére megteremtsük a következő évtizedek legszükségesebb kompetenciáinak – kritikus gondolkodás, kreativitás, kommunikáció és kooperáció, élethosszig tartó tanulás belső igénye – alapjait.
Keresztény értékek

Az intézményünk nevelési elveiben és gyakorlatában elkötelezett lesz a keresztyén értékek és életvitel közvetítésében a rábízott gyermekek felé. Nevelőtestületünk tagjainak belső meggyőződése: Isten hívott el bennünket arra, hogy a Tőle kapott talentumot használjuk a ránk bízott gyermekek épülésére.

Egységes pedagógia

Az óvoda és a bölcsőde összehangolt nevelési programja révén egységes pedagógiai hatások közvetítésére kívánunk törekedni, mely által egy különleges és újszerű lehetőséget szándékozunk biztosítani, elsősorban a Tégláskertben élő gyermekek és családjaik számára.

Szeretetteljes légkör

Igyekszünk olyan érzelmi biztonságot nyújtó, családias, bizalmat közvetítő, szeretetteljes légkör megteremtésére, melyben természetes a gyermek alapvető, életkori szükségleteinek figyelembevétele és biztosítása. Az intézmény és a család együttműködésében pedig a kölcsönös elfogadás és segítségadás megoldásait kívánjuk szem előtt tartani.

Élményalapú nevelés

Az intézményünkbe járó gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése érdekében az egyéni képességeikhez igazodó, tevékenységbe ágyazott, élményalapú nevelési módszerek és eljárások alkalmazására helyezzük a hangsúlyt. Segíteni kívánjuk gyermekeinket abban, hogy megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja.

Közösséghez tartozás

Pedagógiai programunkban a népi hagyományokon alapuló játékos-táncos anyanyelvi nevelés megteremtését tervezzük, melyben a közösséghez tartozás élményét megélve érezhetik a gyermekek egymás rezdüléseit.

Környezettudatosság

Pedagógiai programunk másik kiemelt eleme a környezettudatoság, valamint annak holisztikus szemléletű átadása.

Kompetenciák

Célunk, hogy a hozzánk járó gyermekekben az óvodáskor végére megteremtsük a következő évtizedek legszükségesebb kompetenciáinak – kritikus gondolkodás, kreativitás, kommunikáció és kooperáció, élethosszig tartó tanulás belső igénye – alapjait.