Az új bölcsőde támogatásról szóló weboldal elérhető az alábbi képre kattintva:
A projekt címe: A Debrecen-Tégláskerti Református Missziói Egyházközség bölcsőde fejlesztése.

pályázat
Skip to content

Óvodaképünk

Óvodai nevelésünk során minden nevelőhatást úgy szervezünk, hogy az bizalmat, hitelességet és feltétel nélküli elfogadást jelentsen a gyermekek számára. Pedagógusaink személyiségükkel sugározzák Krisztus szeretetét és megértését. Intézményi alapelveink az Óvodai nevelés országos alapprogramjához, illetve a református óvodai nevelés keretprogramjához is igazodnak. Biztosítjuk azokat a személyi, tárgyi és szakmai feltételeket az óvodánkba járó gyermekek számára, amelyek támogatják a fejlődését az érzelmi biztonság megteremtésével. A gyermekek egyediségének, képességeinek megismerése és az arra való építkezés képezi pedagógiánk alapját, valamint szorosan partneri együttműködésre törekszünk a szülőkkel is. Református intézményként étkezések előtt és után óvodapedagógusaink asztali áldást mondanak. Valljuk, hogy meghatározó az óvodás korú gyermekek életében a közösség által nyújtott, közösen átélt és megtapasztalt élmény. Az intézmény és a család együttműködésben egységes pedagógiai hatások közvetítésére törekszünk, valamint a kölcsönös elfogadás és segítségadás megoldásait tartjuk hatékonynak. Segítjük a gyermeket abban, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.