Az új bölcsőde támogatásról szóló weboldal elérhető az alábbi képre kattintva:
A projekt címe: A Debrecen-Tégláskerti Református Missziói Egyházközség bölcsőde fejlesztése.

pályázat
Skip to content

Áldás, békesség!
Isten hozta a Tégláskerti Református Óvoda és Bölcsőde honlapján!

Az intézményünknek választott vezérigénk alapjaiban határozza meg a gyermekekkel kapcsolatos szemléletünket
„Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”
Zsoltárok 127:3
Istennek terve volt már az őseinkkel, velünk és áldásait ki akarja terjeszteni az utánunk jövő nemzedékre is. Egy új élet már a világra jövetele pillanatában érezteti, hogy az ember nem önmagáért van ezen a világon. A gyermek ugyanis egy ígéret arra, hogy van tovább. Azon képen, mint az igazi ígéret Jézus Krisztus, az Ígéret Gyermeke, akiben az örök életet ajándékozza nekünk a Mi Atyánk.
„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!”
Ézsaiás 9:5
Ezt a csodálatos, erős, örökkévaló békességet szeretnénk minden hozzánk betérővel megismertetni, beszédünkkel, cselekedetünkkel Krisztusra mutatva.

Vas Sándor
A Tégláskerti Missziói Egyházközség lelkésze

Bemutatkozás

„Mindenkinek van egy saját kincsesbányája, a saját gyerekkora”
Csukás István

Intézményünk vezérfonala a református szellemiségű hitéleti nevelés mellett a népi hagyományokon alapunó tevékenységbe ágyazott, élményalapú nevelési módszerek és eljárások alkalmazása, valamint a környezettudatosság holisztikus szemléletű átadása.

Úgy véljük koragyermekkor olyan, mint egy kapu a soha vissza nem térő lehetőségek befogadására. Több évtizedes pszichológiai kutatások rávilágítottak, a gyermeki fejlődés nem lineáris folyamat, hanem periodikus, és vannak olyan igen szenzitív időszakok, – például a kora gyermekkor időszaka – amelyekben a gyermek a legtöbbet tanulja a környezetéből. Amennyiben ebben a fogékony időszakban megkapja a gyermek a fejlődéséhez szükséges szeretetteljes odafigyelést, folyamatosan érik új, a fejlődését inspiráló ingerek, valamint biztosítják számára a tapasztalatcserét, akkor ki tud alakulni az a biztonságot nyújtó, stabil kötődés, melynek egész életre szóló pozitív következményei lehetnek. A kisgyermekkori nevelés és gondozás minősége ugyanis jelentős mértékben befolyásolja azt, hogy a későbbi időszakban a gyermek hogyan tud megbirkózni a feladataival. Az ebben az időszakban elszenvedett hiányokat ugyanis nem, vagy nagyon nehezen pótolhatók, ugyanakkor amit megkapunk kisgyerekkorban, abból egész életünkben táplálkozunk. Az első évek emléknyomai örökre bennünk maradnak.

A koragyermekkori kutatások eredmények hatására az utóbbi évtizedekben szemmel láthatóan egy új gyermekszemlélet és gyermekkép, úgy is fogalmazhatunk egy új kisgyermeknevelési paradigma formálódik. E változásokat figyelembe véve, illetve a XXI. századi gyermekek és kisgyermekes családok igényeihez igazodva fogalmaztuk meg nevelési elveinket. Legfontosabb feladatunknak tekintjük a gyermekek fejlődésének elősegítését. Szakembereink nyitottsága és elhivatottsága révén e fejlődés magas szintű támogatására nyílik mód az intézményünkben töltött évek során.

Ezeket alapul véve alkottuk meg pedagógiai programunkat, melyben rendkívül fontosnak tartjuk, hogy nevelési módszereink szeretetteljesek, korszerűek és szakszerűek legyenek. Napi munkánk során arra törekszünk, hogy ingergazdag, stimuláló, szeretetteljes környezetben kinyissuk a gyermekek számára a világot.

Intézményünk építése 2021. év nyarán indult és 2023. januárjában kezdtük meg működésünket két óvodai és két mini bölcsődei csoportban. Nagy örömünkre szolgál, hogy az épület rendkívül modern technológiával és magas műszaki tartalommal, a XXI. század igényeinek megfelelően a környezettudatosság jegyében épült. – például az épület hűtés-fűtése hőszivattyúval, az áramellátás pedig napelemekkel van biztosítva. –  Az épület tervezés során a belső terek kialakításánál törekedtünk arra, hogy azok megfeleljenek a legmodernebb pedagógiai elvárásoknak. Így van tornaszobánk, több fejlesztő szobánk, valamint az óvodásoknak ebédlő a déli étkezéshez. Az ebédlő és a tornaszoba összenyitásával pedig az intézményi és gyülekezeti programok helyszínéül szolgáló közösségi tér létrehozására van lehetőség.

Intézményrészeinkkel kapcsolatos információk:

A bölcsődében

 • A szociális alapellátás részeként két 8 fős csoportban fogadjuk a gyermekeket
 • 20 hetes kortól 3 éves korig
 • A gyermekek ellátását csoportonként két fő diplomás kisgyermeknevelő végzi.
 • A pedagógusok munkáját egy fő bölcsődei dajka segíti.
 • A hagyományos bölcsődei ellátás feltételeit teljes mértékben tudjuk biztosítani


Az óvodában

 • Az óvodában a köznevelési rendszer részeként két 25 fős csoportban fogadjuk a

3-6 éves gyermekeket.

 • Csoportonként két óvodapedagógus és egy óvodai dajka látja el a gyermekeket.
 • Jelen helyzetben úgy látjuk vegyes életkorú csoportok kialakítására van lehetőségünk.

A teljes nyitvatartási idő alatt biztosított  mindkét intézményrészben megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus.

Étkezés

 • Az intézményünk melegítőkonyhával rendelkezik.
 • Az étel a Bánki református konyhából érkezik.
 • Mind a két intézményrészben az életkornak megfelelő, szakember által összeállított étrendet biztosítunk.
 • Étel intolerancia esetén szakorvosi javaslatra lehetőség van diétás étrend kérésére.
 • A bölcsődei részben 3 fő étkezést (reggeli, ebéd, uzsonna) és egy kis étkezést (tízórai folyadék pótlás, gyümölcs) kapnak a gyermekek.
 • Az óvodában napi 3 étkezés van: tízórai, mely jellegében hasonlít a reggelihez, ebéd és uzsonna.


Nyitvatartás:

Az intézményünk 6.30-17.30 között fogadja a gyermekeket.

 • 6.30-7.30-ig gyűjtőcsoportban a bölcsődében és az óvodában is 1-1 pedagógus fogadja a gyermekeket.
 • Délután 16.30-17.30-ig szintén gyűjtőcsoportban vannak a gyermekek mind a két intézményrészben. És természetesen ebben az időszakban is pedagógusok vannak a gyermekekkel.


Szünetek:

Az intézményünkben téli szünet és nyári szünet van, valamint az adott nevelési év munkatervében meghatározott időpontokban 5 nevelésmentes munkanapra lehet számítani.

 • A téli szünet igazodik az iskolai szünet időtartamához.
 • Nyári szünet terveink szerint 4 hét lesz.

A nyári szünetben igény esetén ügyelet biztosítás megoldott lesz.

Nagyné Dézsi Erika Főigazgató 

Óvodai-bölcsődei nevelésünk alapelvei

Keresztény értékek

Az intézményünk nevelési elveiben és gyakorlatában elkötelezett lesz a keresztyén értékek és életvitel közvetítésében a rábízott gyermekek felé. Nevelőtestületünk tagjainak belső meggyőződése: Isten hívott el bennünket arra, hogy a Tőle kapott talentumot használjuk a ránk bízott gyermekek épülésére.

Egységes pedagógiai

Az óvoda és a bölcsőde összehangolt nevelési programja révén egységes pedagógiai hatások közvetítésére kívánunk törekedni, mely által egy különleges és újszerű lehetőséget szándékozunk biztosítani, elsősorban a Tégláskertben élő gyermekek és családjaik számára.

Szeretetteljes légkör

Igyekszünk olyan érzelmi biztonságot nyújtó, családias, bizalmat közvetítő, szeretetteljes légkör megteremtésére, melyben természetes a gyermek alapvető, életkori szükségleteinek figyelembevétele és biztosítása. Az intézmény és a család együttműködésében pedig a kölcsönös elfogadás és segítségadás megoldásait kívánjuk szem előtt tartani.

Élményalapú nevelés

Az intézményünkbe járó gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése érdekében az egyéni képességeikhez igazodó, tevékenységbe ágyazott, élményalapú nevelési módszerek és eljárások alkalmazására helyezzük a hangsúlyt. Segíteni kívánjuk gyermekeinket abban, hogy megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja.

Közösséghez tartozás

Pedagógiai programunkban a népi hagyományokon alapuló játékos-táncos anyanyelvi nevelés megteremtését tervezzük, melyben a közösséghez tartozás élményét megélve érezhetik a gyermekek egymás rezdüléseit.

Környezettudatosság

Pedagógiai programunk másik kiemelt eleme a környezettudatoság, valamint annak holisztikus szemléletű átadása.

Kompetenciák

Célunk, hogy a hozzánk járó gyermekekben az óvodáskor végére megteremtsük a következő évtizedek legszükségesebb kompetenciáinak – kritikus gondolkodás, kreativitás, kommunikáció és kooperáció, élethosszig tartó tanulás belső igénye – alapjait.