Az új bölcsőde támogatásról szóló weboldal elérhető az alábbi képre kattintva:
A projekt címe: A Debrecen-Tégláskerti Református Missziói Egyházközség bölcsőde fejlesztése.

pályázat
Skip to content

Bölcsődeképünk

Danis Ildikó (2015) A csecsemő- és kisgyermekkori lelki egészség támogatásának helye a koragyermekkori intervencióban című írásában kutatási eredményekre hivatkozva megfogalmazza, hogy a szülői gondozás egyre fontosabb kiegészítőjévé válik a bölcsődei nevelés. A modern felfogás szerint a bölcsődei nevelésnek ma már nem csupán a szülők munkavégzésének támogatásában van szerepe, hanem a gyermek egészséges fejlődésének segítésében is. (Danis, 2015.) Bölcsődei munkánk során törekszünk a jelen kor elvárásainak megfelelő, a fenti aktuális szemlélettel átsző, de mégis hagyományos, keresztény értékeken alapuló pedagógiai nézetek megvalósítására. Nagy hangsúlyt fektetünk a keresztény értékeken alapuló érzelmi nevelésre. Kisgyermeknevelőink kiemelten és tudatosan törekszenek saját hitükre támaszkodva megvalósítani a rá bízott gyermekek református hitéleti nevelését. Pedagógiai munkájuk során céljuk érzelmileg kiegyensúlyozott, boldog gyermekek nevelése, akik érzelmi biztonságban játszhatnak, tevékenykedhetnek és ismerhetik meg önmagukat, környezetüket, és a keresztény értékeket. Intézményünk a családias, szeretetteljes légkör megteremtésével az élményalapú közösséghez való tartozás élményét kívánja megteremteni a gyermekekben. Mindezeket az intézményünk szellemiségéhez igazodó módon a keresztény értékek és a népi hagyományok segítségével kívánjuk megvalósítani.